Nu putem să depășim decât ÎMPREUNĂ această …

Nu putem să depășim decât ÎMPREUNĂ această veritabilă CUMPĂNĂ A UMANITĂȚII… (Luare de poziție la APCE, în cadrul căreia – ah, DA! – am folosit și cuvântul interzis: “rușii”!)

Niciun cadru legislativ nu poate rezolva prin el însuși problema discriminării sau a conflictului dintre națuni. Desigur, recomandările, rezoluțiile redactate și votate de către instituțiile europene își au rolul lor, dar nu sunt în niciun caz suficiente! Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că un climat real de dialog începe să se dezvolte în rândul cetățenilor europeni. Iar un astfel de climat nu poate fi asigurat decât printr-un schimb intercultural permanent. Nu e vorba doar despre rezolvarea unor cazuri punctuale. Avem de a face cu o problemă generală și generalizată – absența comunicării, lipsa înțelegerii reciproce reprezintă un focar permanent de tensiune și conflict.

Nu este vorba doar despre o problematică religioasă. Mă tem că e vorba de mult mai mult decât atât! Uneori, chiar mă întreb – cât de mult cunoaștem despre specificul altor națiuni? Chiar turnăm întotdeauna același conținut în cupa conceptelor generale pe care le utilizăm? Cât de mult știu eu, în mod real, despre modul în care aceste concepte sunt percepute de către colegii mei din celelalte țări? De câte ori se întâmplă, de fapt, să nu vedem că folosim aceleași cuvinte în timpul dezbaterilor noastre, în vreme ce, în mod real, avem abordări și definiții fundamental diferite referitor la aceste concepte?

Singurul mod prin care putem asigura o mai bună înțelegere reciprocă, o mai bună comunicare între culturile noastre (inclusiv între religiile noastre) este acela al derulării unor programe permanente în acest sens. Să luăm un singur exemplu edificator – cel al… „rușilor”. De câte ori am auzit asta: „Rușii amenință Europa”!? …Ei bine, trebuie să înțelegem că, exact în timp ce spunem sau auzim asta, zeci de milioane de ruși nu fac altceva decât să meargă la muncă, să-și crească fiicele și fiii, să-și plătească taxele, să se spele pe mâini, să-și cânte cântecele – să facă, adică, EXACT ce facem și noi! Și atunci… n-are fi mult mai benefic pentru noi toți să încercăm, măcar, să-i înțelegem mai bine? …Iar acesta este doar un caz. Putem la fel de bine să completăm spațiul cu numele oricărei alte națiuni.

Ziua în care vom începe să ne raportăm la ceilalți ca la noi înșine va fi ziua însănătoșirii noastre morale și sociale. „Toți pentru unul și unul pentru toți” nu e doar un celebru motto literar. Ar trebui să reprezinte numele singurei autostrăzi spirituale suficient de încăpătoare pentru noi toți, una pe care se poate circula în deplină siguranță. …Nu mai avem alte opțiuni. Pur și simplu! Fie colapsăm și ne pierdem cu totul UMANITATEA, fie reușim să trecem, ÎMPREUNĂ, peste acest prag, să depășim această veritabilă CUMPĂNĂ A UMANITĂȚII, devenind astfel mai conștienți și mai puternici! Avem nevoie să începem să ne oferim unii altora din semnificațiile profunde ale comorilor spirituale și culturale pe care le deținem. Doar acest schimb VIU va putea demara PROCESUL de ÎNSĂNĂTOȘIRE!

Liviu Pleșoianu,
România

We need to start exchanging our local and national cultural treasures!

No regulatory framework can solve a discrimination issue by itself! While it is necessary to elaborate more recommendations and resolutions, we must also ensure that a real climate of tolerance starts growing between the European citizens. And such a climate can only be developed by encouraging a constant intercultural dialogue. It is not simply a question of particular cases. It is a general issue – the lack of communication, the lack of mutual understanding generates tension and friction.

It is not only a religions’ issue. I am afraid it is much more than this. I sometimes even wonder – how much do we know about the specifics of the other countries? Do we always pour the same content into the general concepts that we are using? How much do I know about the way my colleagues from other countries perceive the same realities? How many times we simply don’t see that we are using the same concepts during our talks, but in reality – we have so different approaches regarding all these concepts?

The only way to ensure a better understanding of each other, a better communication between cultures (including religions) is that of running permanent programs in this direction. Just consider one case – that of the Russians. How many times did we hear this: “The Russians are threatening Europe!”…!? Well, we have to understand that, while we are saying or listening to such things, tens of millions of Russians are just going to work, raising their kids, paying their taxes, washing their hands, singing their songs – just the way we do! Wouldn’t be a lot more beneficial to all of us to at least try to get to know them better? And this is just a case. You can change the sentence and fill-in the gapes with any other nation.

The day we shall start to think about the others the way we think about ourselves – it will be the day of our social and moral redemption. All for one and one for all is not just a well-known literary motto. It is, literally, the name of the only effective, safe and healthy human avenue. We have no other option. We either collapse and totally lose our humanity, or we consciously cross beyond this terrible threshold and gain much strength. We need to start exchanging our local and national cultural treasures. This alone would start the global healing process!

Liviu Pleșoianu,
România

Posted by | View Post | View Group