Sesizare către ministrul Justiției cu privire la …

0
541

Sesizare către ministrul Justiției cu privire la GRAVA afectare a imaginii DNA și a independenței justiției prin comportamentul procurorului-șef DNA, doamna Laura Codruța Kovesi

Domnule Tudorel Toader,

Ca ministru al Justiției, vă revine îndatorirea de a veghea atât la respectarea independenței justiției, cât și la buna conduită și justa conducere a instituțiilor din aria dumneavoastră de lucru, instituții care trebuie să garanteze prin activitatea lor vigoarea statului de drept.

Vă atrag atenția, în acest sens, asupra faptului că Procurorul-șef DNA, doamna Laura Codruța Kovesi, afectează GRAV prin comportamentul său atât imaginea instituției pe care o conduce, cât și imaginea justiției românești în ansamblul său.
Cu privire la refuzul repetat și ostentativ de a răspunde la întrebarea foarte simplă – „Ați fost acasă la politicianul Gabriel Oprea în ziua turului II al alegerilor prezidențiale din (6 decembrie) 2009?”, doamna Kovesi se află într-o situație imposibilă. Și asta pentru că există doar două posibilități în ipoteza de lucru a unui răspuns pozitiv:
1. Dacă admitem că ar fi participat la un „eveniment privat” (cum spune încă ambasadorul României în SUA, domnul George Maior), aceasta ar însemna că doamna Kovesi (Procuror General al României la acea vreme) s-ar fi aflat în timpul său liber acasă la un om politic.

Doar că, în anul 2014, referindu-se la fotografiile în carea omoloaga sa (la acel moment) de la DIICOT, doamna Alina Bica, apărea împreună cu omul politic Elena Udrea, doamna Kovesi spunea, textual:

„Niciodată nu mă văd cu politicieni, cel puţin în timpul liber. Uneori, datorită atribuţiilor de serviciu, trebuie să interacţionez (cu politicieni), dar doar la întâlniri instituţionale şi la activităţi instituţionale. În timpul liber nu mă văd cu politicieni şi nu mă întâlnesc cu ei. Consider că este o incompatibilitate cu statutul de magistrat şi având în vedere calitatea mea de procuror în Direcţia Naţională Anticorupţie cred că ar fi total nepotrivit să mă văd cu politicieni în timpul liber.”

Ca atare, rezultă chiar din declarația fermă a doamnei Kovesi că prezența domniei sale „în timpul liber”, în cadrul unui „eveniment privat”, acasă la omul politic Gabriel Oprea ar fi un lucru foarte grav, „o incompatibilitate cu statutul de magistrat”. Astfel, în cadrele acestei ipoteze de lucru, se impune în mod evident solicitarea REVOCĂRII din funcție a doamnei Laura Codruța Kovesi.
2. Dacă pică varianta „evenimentului privat”, a participării la întâlnirea cu politicieni „în timpul liber” al doamnei Procuror-șef DNA, atunci rămâne o singură variantă de lucru – cea a prezenței doamnei Kovesi acasă la omul politic Gabriel Oprea (în ziua alegerilor prezidențiale din 2009, tutul II) în cadrul oficial al activității de serviciu.

Însă:

Conform Legii nr. 303/2004 (privind statutul judecatorilor și procurorilor), articolul 9:

„(1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare SAU SĂ PARTICIPE LA ACTIVITĂŢI CU CARACTER POLITIC.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau MANIFESTAREA, ÎN ORICE MOD, A CONVINGERILOR LOR POLITICE.”

De asemenea, Articolul 4, alin. (1) al aceleiași legi ne spune așa: „Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi (…) să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la formarea profesională continua”.

Iar dacă facem apel la acest Cod deontologic (al judecătorilor şi procurorilor), găsim următoarele:

CAP. 2
Independenţa justiţiei

ART. 3
(1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei.
(2) Judecătorii şi procurorii trebuie să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură.
(3) Judecătorii şi procurorii se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru orice faptă de natură să le afecteze independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională.
ART. 4
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu judecătorii şi procurorii nu trebuie să fie influenţaţi de doctrine politice.
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formaţiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formaţiunile politice şi nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.
(3) Judecătorii şi procurorii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcţie publică cu caracter politic.
ART. 5
(1) Judecătorii şi procurorii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice.
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot participa la reuniuni publice cu caracter politic.

Să le luăm pe rând:

Art. 3:
(1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei.

În acord cu prevederile legii și chiar cu declarațiile anterioare ale doamnei Kovesi (redate mai sus), rezultă că un procuror nu mai respectă prevederile Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor și încalcă principiul fundamental al independenței justiției în clipa în care înțelege să dea curs invitației unui om politic, mai ales în contextul celui mai important moment politic al anului (și determinant pentru următorii cinci ani) – ziua turului doi al alegerilor prezidențiale.
Menționez în mod repetat momentul zilei de 6 decembrie 2009, deoarece constituie o circumstanță agravantă majoră! În orice alt moment s-ar fi impus respingerea de către Procurorul General al României a invitației unui om politic. Cu atât mai mult însă în ziua turului II al alegerilor prezidențiale!
(2) Judecătorii şi procurorii trebuie să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură.

Un procuror nu își mai poate exrcita cu obiectivitate și imparțialitate funcția, fără a da curs presiunilor și influențelor de orice natură, atâta vreme cât acceptă invitația unui om politic de a merge acasă la acesta. Cu atât mai mult cu cât respectivul politician era foarte influent (în doar câteva zile, Gabriel Oprea urma să devină ministru în cabinetul „Boc 2”). Cât despre funcția ocupată la acea vreme de doamna Laura Codruța Kovesi, cea de Procuror General al României, lucrurile capătă o gravitate maximă. Pentru că nu mai este vorba doar despre activitatea unui procuror, ci despre activitatea întregului Minister Public, despre grava afectare a imaginii și independenței acestuia.

Prezența, în ziua turului II al alegerilor prezidențiale, acasă la un politician care îl sprijinea în mod asumat și public pe unul dintre cei doi candidați la cea mai înaltă funcție în stat, e în mod evident o alegere conștientă de a CEDA influențelor de natură politică. În plus, dacă privim întregul context, observăm că, în același loc, se aflau DOAR oameni politici care își afirmaseră PUBLIC totala susținere față de candidatul Traian Băsescu, cât și Procurorul General al României, Directorul SRI și Directorul-adjunct SRI – toți trei numiți în funcții anterior de același Traian Băsescu. Astfel, e mai mult decât evidentă reuniunea cu caracter eminamente POLITIC, acasă la un om POLITIC, în ziua turului doi al alegerilor prezidențiale din anul 2009!

Atâta vreme cât, din poziția de Procuror General al României, doamna Laura Codruța Kovesi a acceptat conștient să se supună influențelor de natură politică, se nasc cel puțin suspiciuni rezonabile (dacă nu chiar indicii temeinice) că doamna Kovesi, din actuala sa poziție (cea de Procuror-șef DNA), acționează tot în baza unor influențe de natură politică.

Este absolut de neconceput ca Procurorul General al României sau Procurorul-șef DNA să conducă aceste instituții atât de importante din postura unui om care se supune conștient și voluntar influențelor de natură politică! Acest fapt obligă orice ministru al Justiției onest și responsabil să-i solicite imediat doamnei Kovesi să răspundă clar, prin „da” sau „nu”, la întrebarea: „Ați fost acasă la politicianul Gabriel Oprea în ziua turului II al alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2009?”. Dacă răspunsul este „nu” și se dovedește ulterior a fi un neadevăr, atunci doamna Kovesi va răspunde penal. Dacă răspunsul este „da”, atunci orice ministru al Justiției onest și responsabil va purcede imediat la solicitarea întemeiată de REVOCARE din funcție a doamnei Kovesi.
(3) Judecătorii şi procurorii se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru orice faptă de natură să le afecteze independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională.

Deși s-a adresat în repetate rânduri CSM pentru a-i fi apărată reputația profesională, doamna Laura Codruța Kovesi a ales să NU se adreseze CSM atunci când a fost invitată acasă la un om politic influent (Gabriel Oprea), în ziua turului II al alegerilor prezidențiale din 2009. În loc să accepte în mod total descalificant acea invitație, doamna Kovesi putea alege să respecte LEGEA și ONOAREA proprie (precum și pe cea a Ministerului Public), adresându-se CSM pentru fapta politicianului Gabriel Oprea de a o fi invitat la domnia sa acasă, alături de alți politicieni și de primii doi oameni din Serviciul Român de Informații. Din păcate, doamna Kovesi a înțeles să nu respecte nici măcar prevederile Codului Deontologic al judecătorilor și procurorilor (pe care era și este obligată să îl respecte, conform Art. 4, alin. (1) al Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor).

Mai departe…

Art. 4:
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu judecătorii şi procurorii nu trebuie să fie influenţaţi de doctrine politice.

Prin faptul de a se fi aflat acasă la un om politic important, susținător fățiș al lui Traian Băsescu (același Traian Băsescu care o numise și pe doamna Kovesi în funcția de Procuror General al României), în mod evident, doamna Kovesi a acceptat conștient și voluntar să intre în siajul doctrinei politice a omului politic Traian Băsescu.

(2) Judecătorii şi procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formaţiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formaţiunile politice şi nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.

Din poziția de Procuror General al României, doamna Laura Codruța Kovesi, alegând să dea curs invitației omului politic Gabriel Oprea, a ales implicit și să afecteze grav imaginea proprie precum și imaginea Ministerului Public pe care îl conducea la acel moment. Avem toate motivele de suspiciune rezonabilă că Ministerul Public, sub conducerea doamnei Kovesi, a fost supus influențelor politice, având în vedere că doamna Kovesi însăși a acceptat voluntar și conștient să se supună unor astfel de influențe participând la o întâlnire eminamente politică, în ziua turului II al alegerilor prezidențiale din anul 2009.

De asemenea, avem astfel chiar indicii temeinice că și activitatea DNA, sub conducerea doamnei Kovesi, s-a desfășurat în același siaj politic sau într-un siaj politic similar.

(3) Judecătorii şi procurorii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcţie publică cu caracter politic.

În mod evident, simpla prezență a Procurorului General al României (doamna Laura Codruța Kovesi – numită de domnul Traian Băsescu), alături de Directorul SRI (domnul George Maior – numit de domnul Traian Băsescu), de Directorul-adjunct SRI (domnul Florian Coldea – numit de domnul Traian Băsescu), precum și de oameni politici influenți (Gabriel Oprea – care urma să devină ministrul în cabinetul “Boc 2” în doar câteva zile; Neculai Onțanu – primar la Sectorul 2), în ziua turului II al alegerilor prezidențiale (cel mai important moment politic al unui întreg cincinal), se poate în mod evident traduce printr-un sprijin acordat „unui candidat la o funcție publică cu caracter politic”.

Art. 5:

(1) Judecătorii şi procurorii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice.

Dacă, așa cum am demonstrat mai sus, plecăm de la premisa că doamna Kovesi (în calitatea sa de Procuror General al României) nu se afla acasă la un om politic în timpul său liber, atunci rezultă că prezența sa acasă la politicianul Gabriel Oprea în ziua turului II al alegerilor prezidențiale din anul 2009 a fost un element al exercitării atribuțiilor de serviciu. Având însă în vedere caracterul eminamente politic al respectivei întruniri (caracter demonstrat mai sus), rezultă că doamna Laura Codruța Kovesi s-a exprimat și s-a manifestat de o manieră politică, situându-se adică în toală incompatibilitate cu statutul de magistrat și, mai ales, cu cel de Procuror General al României.

(2) Judecătorii şi procurorii nu pot participa la reuniuni publice cu caracter politic.

Din două – una. Fie evenimentul a fost privat, iar atunci doamna Kovesi e obligată să demisioneze în baza propriilor declarații din anul 2014. Fie evenimentul nu a fost privat, ci a constat într-o întrunire în interes de serviciu, iar atunci ministrul Justiției, onest și responsabil, având înainte de toate datoria de a veghea la respectarea independenței justiției și la buna și corecta funcționare a instituțiilor din aria sa de activitate și competență administrativă, are ca unică opțiune – solicitarea REVOCĂRII din funcție a doamnei Laura Codruța Kovesi.

Măsura se impune cu necesitate și celeritate! Altminteri, ar rezulta că Ministerul Justiției ar accepta, conștient și voluntar, ca independența justiției, imaginea justiției în ansamblu său, precum și independența și imaginea Ministerului Public și a Direcției Naționale Anticorupție să fie GRAV și greu remediabil afectate!

Având în vedere toate cele de mai sus, domnule ministru al Justiției, stimate domnule Tudorel Toader, vă solicit să îi cereți imperativ doamnei Procuror-șef DNA să răspundă prin „da” sau „nu” la întrebarea foarte simplă: „Ați fost acasă la politicianul Gabriel Oprea în ziua turului II al alegerilor prezidențiale din (6 decembrie) 2009?”. Din respect pentru interesul public major al cetățenilor României, vă solicit să o abordați pe doamna Kovesi nu mai departe de ziua de azi (25.07.2017) sau de mâine (26.07.2017) și să ne informați public tot în cursul zilei de azi sau de mâine cu privire la răspunsul primit. Este suficientă, în fond, o scurtă convorbire telefonică între ministrul Justiției și procurorul-șef DNA!

Orice minut de amânare a clarificării nu face decât să afecteze GRAV imaginea Direcției Naționale Anticorupție, a Ministerului Public, a justiției românești în ansamblul ei, precum și a luptei anticorupție în genere.

Având încredere în profesionalismul dumneavoastră, precum și în ferma dumneavoastră hotărâre de a apăra independența și imaginea justiției din România, vă solicit public să reveniți în cursul zilei de azi sau de mâine cu un răspuns. Cetățenii români îl așteaptă…

Cu încredere,
Liviu Pleșoianu
Deputat PSD

Posted by | View Post | View Group