Am depus azi patru proiecte legislative pe care le …

0
560

Am depus azi patru proiecte legislative pe care le consider VITALE pentru democrația românească. Este vorba despre limitarea la PATRU ani a duratei mandatului șefilor serviciilor: SRI, SIE, STS, SPP.

EXPUNERE DE MOTIVE

Toate dezvăluirile din ultimii ani cu privire la implicarea abuzivă, ilegală și necunostituțională a unor membrii ai serviciilor de informații în viața politică, economică și socială românească, precum și cu privire la grava afectare, de către aceștia, a bunului mers al Justiției, culminând cu desecretizarea protocolului SRI – Parchetul General, alcătuiesc un tablou general oribil, în care șefii serviciilor secrete ajung să conducă, din umbră, întreaga țară.

În ceea ce privește viitorul, este clar că în primul rând legea este aceea care nu trebuie să mai permită preluarea controlului asupra țării de către entități metastatale, metalegale și metaconstituționale. Fără doar și poate, este nevoie de o reformă profundă a legislației în baza căreia funcționează serviciile de informații din România. Dar dincolo de nevoia unei ample reconstrucții a cadrului legal de funcționare a serviciilor secrete din România, un lucru este foarte sigur: puterea exercitată din umbră poate ajunge să corupă! Iar probabilitatea ca puterea să corupă crește cu fiecare an în plus în care directorii sau prim-adjuncții și adjuncții serviciilor secrete rămân în funcții.

Deși, în state cu democrație consolidată, mandatele șefilor serviciilor secrete sunt scurte (în SUA, de pildă, media mandatelor directorilor CIA este de puțin peste trei ani), în România s-a ajuns la situația absolut aberantă în care unele persoane ocupă funcții de conducere în serviciile de informații mai mult chiar decât perioada maximă cât poate reprezenta România un Președinte ales. Avem cazuri de șefi de servicii care fie au ocupat, fie ocupă și în momentul de față funcții de directori sau prim-adjuncți ai serviciilor de informații de mai bine de zece ani!

Dincolo de cadrul instituțional legal mai larg, este limpede că una dintre principalele probleme în România postrevoluționară a constituit-o beția de putere în rândul șefilor serviciilor secrete. Oricât de bun ar fi un cadru legal, se vor găsi mereu căi de ocolire (de tipul protocoalelor care adaugă, ilegal, la lege), atâta vreme cât în fruntea serviciilor de informații rămân prea multă vreme aceleași persoane. Puterea îndelungată (mai ales acel tip de putere ascunsă, specific serviciilor secrete) corupe! Pe cale de consecință, primul și cel mai important pas (care este și absolut necesar, mai ales în lumina tuturor dezvăluirilor din ultimii ani) este acela al limitării în timp a mandatului șefilor de servicii de informații.
Este necesar ca directorii, prim-adjuncții și adjuncții să fie numiți pentru un singur mandat, de maximum patru ani. În timpul mandatului de cinci ani al Președintelui României, ar trebui să existe cel puțin o schimbare de șefi de servicii. De asemenea, mandatul șefilor din servicii nu ar trebui să depășească mandatul de patru ani al parlamentarilor, ca membrii ai forului reprezentativ suprem al României.

Concret, prezentul proiect de lege operează o singură modificare, astfel: directorul serviciului, prim-adjunctul și adjuncții acestuia vor fi numiți pentru un singur mandat, de maximum patru ani.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să susțineți adoptarea prezentei propuneri legislative.

Inițiator,
Deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu

Posted by | View Post | View Group