Propunere

0
467

Propunere: Curtea Constituțională să se pronunțe asupra #NECONSTITUȚIONALITĂȚII partidelor care contestă Deciziile Curții Constituționale! N-ar fi o idee bună, Ludovic Orban?

– Conform Constituției (art. 147, alin. 4), deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii.

– Conform Constituției (art. 1, alin. 4), “În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

– Conform Constituției (art. 8, alin. 2), partidele sunt obligate să respecte “ordinea de drept”.

– Conform Constituției (art. 40, alin. 2), partidele care, prin activitatea lor, militează împotriva principiilor statului de drept sunt #NECONSTITUȚIONALE.

– Conform Legii nr. 14 din 2003 (art. 43), un partid politic îşi încetează activitatea prin dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională, pentru încălcarea art. 40 alin. (2) din Constituţia României (cel de mai sus).

– Conform Constituției (art. 46, lit. k), Curtea Constituțională „hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic”.

– Conform Legii nr. 47 din 1992 (art. 39):
(1) Curtea Constituțională decide asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic.
(2) Contestația privind constituționalitatea unui partid politic poate fi formulată de președintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern. Președintele Camerei poate formula contestația numai pe baza unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorității membrilor săi.
(3) Contestația trebuie motivată și va fi însoțită de dovezile pe care se întemeiază.

Principiul fundamental al statului de drept este domnia legii. În Legea Fundamentală scrie clar că deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii. În chiar Legea partidelor politice scrie foarte clar că partidele care militează împotriva respectării legii sunt #NECONSTITUȚIONALE. Prin urmare, dacă PNL militează împotriva respectării Legii Fundamentale (care spune clar că deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii), rezultă imediat că PNL este un partid #NECONSTITUȚIONAL.

Iată declarația președintelui PNL, Ludovic Orban (susținută de mulți lideri ai partidului, cu funcții de conducere):
„PNL nu poate să stea nepăsător în faţa unei decizii atât de evident neconstituţională şi împotriva democraţiei, considerăm că nu poate fi luată în considerare această decizie a CCR şi mai ales, nu poate să genereze niciun fel de efect în ceea ce priveşte acţiunea şi activitatea preşedintelui României.”

Dacă aș fi președintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau premier, NU aș ezita nicio secundă! Ludovic Orban a mers mult prea departe! Iar PNL în ansamblul său, respectând și susținând linia președintelui său, a mers la rândul său mult prea departe! În momentul de față, conform legilor și Constituției, PNL a devenit un partid #NECONSTITUȚIONAL! Este indubitabil…

Posted by | View Post | View Group