Independent de Decizia CCR de azi, am depus în …

0
114

Independent de Decizia CCR de azi, am depus în luna decembrie un proiect de lege (detalii mai jos) care îi privește direct pe semnatarii protocoalelor secrete, precum și pe cei care au făcut parte din echipele mixte SRI-magistrați. Fac apel public la conducerea coaliției PSD-ALDE: e necesară procedura de urgență… Discursul împotriva abuzurilor Noii Securități trebuie să prindă viață în corpul LEGII!

Mai fac un apel către cetățenii LIBERI ai acestei țări: vă rog să distribuiți cât mai mult acest text!

Modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor:

Art. 7. –

(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informații, nu pot desfășura activități de cooperare cu lucrători sau colaboratori ai niciunui serviciu de informații în baza unor protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret și nu își pot exercita activitatea profesională în cadrul unor echipe mixte împreună cu lucrători sau colaboratori ai serviciilor de informații în baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.

(2) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcția deținută, inclusiv cea de judecător sau procuror. Încălcarea interdicțiilor prevăzute la alin. (1) este infracțiune împotriva independenței justiției și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. În cazul în care infracțiunea este comisă de un magistrat cu funcții de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majorează cu jumătate. Tentativa se pedepsește.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează anual o declarație olografă pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu au fost și nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu de informații, precum și că nu au desfășurat și nu desfășoară activități de cooperare cu lucrători sau colaboratori ai niciunui serviciu de informații în baza unor protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret și că nu și-au exercitat și nu își exercită activitatea profesională în cadrul unor echipe mixte împreună cu lucrători sau colaboratori ai serviciilor de informații, în baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret. Declarațiile se depun și se arhivează la compartimentul de resurse umane.

(4) Serviciilor de informații le este interzis să racoleze persoanele prevăzute la alin. (1) ca lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori. De asemenea, serviciilor secrete le este interzis să semneze protocoale secrete sau orice alt tip de documente cu caracter secret cu persoanele prevăzute la alin. (1), precum și să își desfășoare activitatea profesională în cadrul unor echipe mixte împreună cu persoanele prevăzute la alin. (1), în baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret. Încălcarea acestei interdicții este infracțiune împotriva independenței justiției și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. În cazul în care infracțiunea este comisă de un ofițer cu funcții de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majorează cu jumătate. Tentativa se pedepsește.

Posted by | View Post | View Group