Coloana Fără Sfârşit porneşte a sprijini …

0
217

Coloana Fără Sfârşit porneşte a sprijini nesfârşitul cer, adânc înrădăcinată în Pământ… Omul nu doar începe a urca scara cu infinite trepte. Omul care urcă scara devine scară. – Urcă nu pentru a fi înaintea celorlalţi, ci urcă pentru a deveni treptele pe care ceilalţi suie. Omul ca Axis Mundi pentru om. Om care urcă nu pentru a primi, ci pentru a dărui cerurilor binecuvântare. Să binecuvintezi Absolutul, turnând antigravitaţională Apă în deschiderea Cupei cerului… Preafrumoasa inversare a polilor spirituali… Plină de delicateţe şi lipsită de orice trufie…

Posted by | View Post | View Group