Realizăm noi oare către ce ne îndreptăm? …

0
573

Realizăm noi oare către ce ne îndreptăm? (luare de poziție la APCE)

Corupție, terrorism, inechități salariale, violență împotriva femeilor, discriminare, imigrație masivă – toate acestea sunt simple… consecințe. Dacă vom continua doar să tratăm aceste simptome, nu vom reuși niciodată să le eliminăm. Dimpotrivă, vor găsi mereu căi noi pentru a reveni și pentru a se manifesta în forme din ce în ce mai sofisticate.

Dar care este, atunci, cauza profundă, adevărata maladie care generează toate aceste simptome? I-am putea spune „UmAnemia”, lipsa cronică de umanitate. Nu ar trebui să fim atât de surprinși, de pildă, că Directorul de Dezvoltare de la Google, domnul Ray Kurzweil, lucrează asiduu pentru a ne conecta neocortexul la „cloud”, pentru a uni omul cu computerul. De asemenea, n-ar trebui să fim foarte surpinși nici că Facebook lucrează din greu la „augmentarea” realității, ori chiar la înlocuirea ei completă în favoarea „mai bunei”, „mai frumoasei”, „mai coloratei”… Realități Virtuale. …Nu ar trebui să fim deloc surpinși! Am reușit noi, la nivelul tuturor acestor instituții cu nume pompoase, să turnăm suficientă UMANITATE în cupele însetate ale cetățenilor lumii? Nu, nu am reușit! Pe cale de consecință, pentru că nu ne-am concentrat de fapt niciodată pe ceea ce ne face, cu adevărat, OAMENI, am creat un spațiu imens pentru… TRANS-UMANISM („omul 2.0”).

Dacă încă mai credem într-o posibilă poveste frumoasă a umanității, atunci ar trebui să ne prindem de mâini, indiferent din ce țară sau grup politic venim. În propriile noastre țări, precum și aici, ar trebui să începem rapid să reorganizăm totul în jurul ființei omenești. Ar trebui să derulăm un amplu program transnațional menit să re-umanizeze lumea în care trăim. Adevărata schimbare va veni abia atunci când vom începe să re-umanizăm totul: politica, economia, educația, relațiile internaționale, marketingul, media, TOTUL…

Omenirea, așa cum o cunoaștem, se află la răscruce de drumuri: Umanism sau Trans-umanism. Fie continuăm să tratăm simptomele (ceea ce ne va conduce, inevitabil, către ceea ce adepții Trans-Umanismului numesc SINGULARITATE – momentul în care Inteligența Artificială devine autosuficientă), fie începem rapid adevărata schimbare (alegând, în locul SINGULARITĂȚII, SOLIDARITATEA omenească)! Ar trebui să ne străduim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor fantastice ale epocii în care trăim! Ar trebui să lucrăm împreună – indiferent cât de diferiți am fi – pentru a re-centra totul în jurul fundamentelor noastre comune. Altminteri, la un moment dat (mult mai curând decât credem), vom ajunge în așa numitul „loc fără de întoarcere”. În acea clipă, nu vom mai fi noi cei care folosesc tehnologia, ci tehnologia va fi cea care ne va folosi pe noi. Civilizația bazată pe CARBON va fi înlocuită de civilizația bazată pe SILICON. Omul de azi va deveni cyborg-ul de mâine (la propriu, nu în sens metaforic).

Pentru a concluziona, întrebarea mea este:

Suntem în stare să echilibrăm lucrurile, să contracarăm impulsurile dezumanizante venite dinspre Silicon Valley prin efectele re-umanizatoare ale unei noi societăți – o societate care să graviteze cu adevărat, pentru prima dată în istorie, în jurul OMULUI!?

Liviu Pleșoianu,
România

Are we able to balance the Silicon Valley with the Human Peak?!…

Corruption, terrorism, income inequalities, gender-based violence and discrimination, massive immigration – these are all consequences. If we only continue to treat these symptoms, we shall never get rid of them. They will always find a terrible way to come back, in new and ever improved forms.

But what is, then, the deeper cause, the real disease that generates those symptoms? We should call it – HumAnemia, or the Humanness-Anemia, the chronic lack of Humanity. We should not be so surprised that Google’s Director of Engineering, Mr. Ray Kurzweil, assiduously works to connect our neocortex to the computing cloud. We should not be surprised that Facebook assiduously works to augment our reality or even to exchange it for the better, marvelous, colorful VR… We shouldn’t be surprised… Did we manage to pour enough humanity in the thirsty cups of the world citizens? We didn’t manage. Consequently, by not focusing enough on what makes us HUMAN BEINGS, we have created a huge room for transhumanism.

If we still believe in the beautiful story of humankind, then we should join hands, no matter what country or party we stand for. In our own countries and here, we should rearrange everything around the human being. We should start a wide transnational program meant to re-humanize our world. The real change will come the moment we start re-humanizing everything: politics, economy, education, international affairs, marketing, media, everything…

Humanity, as we know it, stands at the crossroads: Humanism or Transhumanism. Either we continue to treat the symptoms (ending up by being saved through the so-called SINGULARITY), or we start the real change (meaning that, instead of the Singularity, we choose the healthy human living concept of the SOLIDARITY)! We should live up to the epic expectations of our times! We should work together – no matter how different we are – to re-focus on our common grounds. Otherwise, at a specific moment that will soon come, we shall face the point of no return, when we are no longer wearing technology, but rather technology starts wearing us. Carbon-based civilization transformed into silicon-based civilization. Human organism transformed into cyber organism.

To sum up, my QUESTION is:

Are we able to balance the Silicon Valley with the Human Peak?!…

Liviu Pleșoianu,
România

Posted by | View Post | View Group